Mål

Benämning på det åtal eller den tvist som är föremål för rättegång vid en domstol.