Målsägande

Den som har blivit utsatt för ett brott eller som lidit skada av ett brott.