Målsägandebiträde

Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara målsägandens, brottsoffrets, intressen och vara till stöd under förundersökning och rättegång samt att eventuellt hjälpa till att begära ersättning/skadestånd. Målsägandebiträde utses av domstol vid grövre brott, t.ex. vålds- och sexualbrott, eller om det av någon annan anledning finns ett särskilt behov av biträde.

Se också: