Åklagarmyndigheten logotype

Medgivande

Att hålla med eller erkänna.