Muntlighetsprincipen

En av huvudprinciperna inom svensk processrätt som innebär att all bevisning och annat material ska läggas fram muntligen vid huvudförhandling i domstol.

Se också: