Nöjdförklaring

Nöjdförklaring kan lämnas av den som dömts till fängelse eller villkorlig dom och innebär att personen förklarar att hon eller han avstår från att överklaga domen. Påföljden kan då omedelbart verkställas.

Se också: