Notarie

Titel på en jurist som under (normalt) två år efter avslutad examen tjänstgör på en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Det är också möjligt att förlägga delar av notarietiden på en åklagarkammare. Notariemeritering är ett formellt krav för den som vill bli åklagare, domare eller kronofogde.