Objektivitetsplikt

Åklagaren är skyldig att vara objektiv. Det innebär att åklagaren måste vara helt neutral i bedömningen av vad som har inträffat och om det kan bevisas i domstol. Kravet på objektivitet medför att åklagaren har ansvar för att utreda och undersöka även sådant som talar till den misstänkta personens förmån.