Olaga diskriminering

Om en näringsidkare eller myndighet diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning genom att inte tillämpa samma villkor som för andra kallas det olaga diskriminering.