Olaga frihetsberövande

Ett brott som innebär att någon för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar en annan person friheten.

Se också: