Olaga tvång

Ett brott som innebär att någon genom misshandel eller hot tvingar en person att handla på visst sätt (eller låta bli att handla). Olaga tvång kan också vara att, utan att ha någon grund för det, hota med att åtala eller anmäla någon för ett brott.