Olovligt förfogande

Ett brott som innebär att en person utan lov använder någon annans egendom som personen har hand om, t.ex. att sälja något som är köpt på avbetalning och som ännu inte är färdigbetalt.