Oskuldspresumtion

Den grundläggande princip som innebär att den som är misstänkt för ett brott ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats.

Se också: