Överläggning

När ett mål ska avslutas och pläderingarna är gjorda samlas domaren och nämndemännen för att överlägga. Överläggningen är inte offentlig.

Se också: