Överlämnande

En person som är misstänkt, åtalad eller dömd för ett brott i ett EU-land kan i vissa fall överlämnas till det landet. Svenska åklagare kan också skicka arresteringsorder till EU-länder för att få personer överlämnade till Sverige. För länder utanför EU kallas förfarandet utlämning.

Se också: