Överprövning

Innebär att en högre instans prövar ett avgörande från lägre instans.