Överrätt

En domstol som är överordnad en annan domstol, t.ex. hovrätt i förhållande till tingsrätt.