Privat försvarare

Ett juridiskt biträde, vanligen en advokat, som en åtalad själv utser utan hjälp från domstolen.

Se också: