Rapporteftergift

Polisens beslut att inte rapportera ett brott när en erinran, dvs. tillsägelse, kan anses tillräcklig. Kan bara meddelas för bötesbrott.