Rättegång

Process eller förhandling i en domstol. Se även huvudförhandling.

 

Se också: