Rättegångsbalken

Rättegångsbalken är den lag som reglerar hur rättegångar i brott- och tvistemål går till.

 

Se också: