Rättegångsombud

En person, vanligen advokat, som har till uppgift att biträda en part i en rättegång.

Se också: