Rättshjälp

Ett bidrag av allmänna medel för att täcka privatpersoners eller dödsbons
kostnader för att tillvarata sina rättsliga intressen.