Rättskälla

Rättskällor utgörs främst av lagar med förarbeten (t.ex. propositioner), men också av rättspraxis.

 

Se också: