Rättskraft

Innebär att en sak har fått sin slutgiltiga prövning och inte kan tas upp på nytt.