Rättsordning

Ett lands alla rättsregler, dvs. lagar och andra bestämmelser som alla måste följa.