Rättspsykiatrisk vård

Om domstolen, sedan en rättspsykiatrisk undersökning genomförts, bedömer att en person lider av en allvarlig psykisk störning kan personen överlämnas till rättspsykiatrisk vård istället för att dömas till annan påföljd. Rättspsykiatrisk vård är inte tidsbestämd, utan vårdbehovet avgör hur länge vården ska fortgå.

En särskild prövning kan göras av om den som överlämnats till rättspsykiatrisk vård är så frisk att utskrivning kan ske. En viktig faktor är då risken för återfall i brott. Förvaltningsrätten beslutar om utskrivning.