Särskild rättsverkan

Någon annan konsekvens av ett brott än påföljd, t.ex. företagsbot eller förverkande.

Se också: