Skadegörelse

Ett brott som innebär att någon medvetet förstör eller skadar egendom till skada för någon annan.