Slutdelgivning

När en förundersökning är avslutad får den som är misstänkt information om detta, vilket kallas slutdelgivning. Hon eller han får då möjlighet att gå igenom materialet i förundersökningen och eventuellt begära ytterligare utredning.

Se också: