Specialstraffrätt

De flesta brott finns beskrivna i brottsbalken, men det finns också exempel på strafflagar utanför brottsbalken, t.ex. trafikbrottslagen, narkotikastrafflagen och miljöskyddslagen.

Se också: