Strafflatitud

Den gräns nedåt och uppåt som lagen anger som påföljd för ett visst brott. Kallas också straffskala.

Se också: