Straffvärde

Hur allvarligt ett brott är i relation till andra brott. Straffet för det enskilda brottet bestäms inom straffskalan för brottet och med hänsyn till bland annat den skada som brottet medfört. Ringa stöld har ett lägre straffvärde än stöld.

Se också: