Syn

Ett bevismedel i rättegång som innebär att en plats eller egendom besiktigas på stället eller i rättssalen.