Tilltalad

Den person som åklagaren har väckt åtal mot.