Tingsnotarie

Titel på en person som under (normalt) två år efter avslutad jurist- eller jur kand-examen tjänstgör på en tingsrätt. Det är också möjligt att förlägga delar av notarietiden på en åklagarkammare. Notariemeritering är ett formellt krav för den som vill bli domare, åklagare eller kronofogde.