Underlåtenhetsbrott

Ett brott som innebär att en person låter bli, dvs. underlåter, att handla i situationer när han eller hon kunnat vara aktiv. Skyldigheten att handla kan vara inskriven i lag, t.ex. deklarationsplikten. Det kan också vara så att en person på grund av sin position eller funktion måste vara aktiv; en arbetsgivare måste t.ex. se till att medarbetarnas arbetsmiljö är säker.