Uppsåt

Inom straffrätten krävs ofta uppsåt för att en handling ska vara straffbar. Man brukar tala om tre former av uppsåt; avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.

Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen vill uppnå en viss effekt med sitt handlande.

Med insiktsuppsåt menas att gärningspersonen insett att en viss effekt ska inträffa eller att det fanns en gärningsomständighet.

Likgiltighetsuppsåtet utgör den nedre gränsen för uppsåt. I detta fall har gärningspersonen varit medveten om risken för effekten/gärningsomständigheten och också varit likgiltig till att effekten skulle inträffa eller till att det fanns en gärningsomständighet.