Våldsbrott

Brott som innebär våld mot en annan person, t.ex. mord och misshandel, men även våldtäkt.