Våldtäkt

Ett brott som innebär att en person tvingar en annan person till samlag eller något jämförligt sexuellt umgänge genom våld eller hot, eller utför en sådan handling utan att den andra personen givit sitt samtycke, eller utnyttjar att den andra t.ex. på grund av kraftig berusning inte kan värja sig.

Se också: