Vitsorda

Erkänna, medge att ett visst sakförhållande är riktigt eller att medge att en begärd ersättning är rimlig.