Du som är utsatt för brott

Det kan kännas svårt att vara utsatt för ett brott. Ibland behöver man hjälp när brottet utreds.

Du kan få hjälp med juridiken

I en rättegång kallar man den som är utsatt för brott för målsägande.
Du som är målsägande kan ibland få ett målsägandebiträde.
Målsägandebiträdet är en jurist som hjälper dig med juridiska frågor. Det kan vara frågor om till exempel vad du måste svara på när polisen förhör dig, eller vad som händer i nästa steg.

Målsägandebiträdet hjälper till under hela rättegången.
Det är domstolen som bestämmer om du har rätt att få ett målsägandebiträde.

Du kan få skadestånd

Du som är målsägande kan ha rätt till skadestånd. Då får du pengar av den som har dömts för brottet.
Om du inte har ett målsägandebiträde, så kan i stället åklagaren ta upp frågan om skadestånd under rättegången.

Brott mot barn

Brott mot barn är svåra att utreda. Därför finns det poliser och åklagare som jobbar med ärenden där barn har blivit utsatta för brott.
De poliserna och åklagarna har speciell utbildning och är vana att prata med barn.
Precis som vuxna, så kan barn få stöd av en jurist.
Den personen kallas då för en särskild företrädare. Barn kan också få komma till det som kallas barnahus. Där finns polis, läkare och socialtjänst samlade i samma hus.

Läs mer under Ungdomar, brott och straff

Hotfulla personer kan få förbud att kontakta dig

Om du blir hotad eller trakasserad av en person, kan den personen bli förbjuden att kontakta dig. Det kallas för kontaktförbud.
Du måste själv ansöka om kontaktförbud. Det gör du hos polisen.
Du ska alltid göra en anmälan till polisen om du upplever att du blir trakasserad eller hotad.
Sedan är det åklagaren som bestämmer om någon ska få kontaktförbud.