Ungdomar, brott och straff

När barn och unga är inblandade i brott gäller speciella regler.
Utredningarna ska till exempel göras extra snabbt.

Den som är under 15 år kan inte dömas till straff. 
Ungdomar mellan 15 och 17 år kan dömas till särskilda straff.

Om du själv är under 18 år och undrar vad som är brottsligt, eller hur du kan få hjälp, kan du läsa mer på Brottsoffermyndighetens webbplats för unga:
www.jagvillveta.se/