Åklagarmyndigheten söker fler sommarnotarier i år

Förra sommaren fick åklagarkammare på flera orter administrativt stöd av juridikstuderande sommarnotarier. De utgjorde en uppskattad förstärkning och därför söker ännu fler kammare sommarnotarier i år.

Majoriteten av åklagarkamrarna tar nu emot ansökningar från studenter som har läst minst tre terminer på juristprogrammet.

Sommarnotarierna är ett administrativt stöd på åklagarkamrarna, samtidigt som de får en värdefull inblick i både åklagares och handläggares vardag. Service är en stor del av arbetet, både internt och externt.

Publicerad 2023-03-13

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2023

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Fortsatt tillväxt behövs

  Eftersom den grova brottsligheten förväntas öka behöver Åklagarmyndigheten fortsätta växa. De nivåer som angetts i regeringens budgetproposition bedöms som tillräckliga.

  Läs mer
 • Myndigheten fortsätter att växa

  Under 2022 rekryterade Åklagarmyndigheten närmare 170 nya medarbetare. Antalet lagförda personer minskade något, medan andelen lagförda ökade. Mord och dråp fortsatte att öka, medan mängdbrotten minskade. Detta framgår av årsredovisningen, som lämnades till regeringen i dag.

  Läs mer
 • Fler nyheter