Dubbelt så många ansökningar till årets sommarnotarietjänster

Tjänsterna som sommarnotarie på Åklagarmyndigheten är eftertraktade. I år kom över 1 100 ansökningar in, jämfört med drygt 500 förra året.

Åklagarkamrarna tar emot närmare 30 juriststudenter som sommarnotarier under några månader i sommar. Sommarnotarierna hjälper åklagarna med administrativa uppgifter och får en värdefull inblick i hur vardagen ser ut för både åklagare och handläggare.

Läs även intervju med en av de juriststudenter som arbetade som sommarnotarie hos Åklagarmyndigheten sommaren 2022

Publicerad 2023-05-12

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2024

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter