Aktuella pressmeddelanden

Augusti

  • Riksåklagaren och rikspolischefen har beslutat genomföra en inspektion.

    Riksåklagaren och rikspolischefen har beslutat att genomföra en inspektion av brottsutredningar om våldtäkt. Inspektionen är en uppföljning av den granskning som skedde 2004-2005. Resultatet av den förra inspektionen redovisades i en rapport i april 2005. Enligt rapporten höll många av de utredningar som undersöktes hög kvalitet, men det fanns också brister. Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen kom därför överens om att iakttagelser från granskningen skulle ligga till grund för åtgärder. - Syftet med den nya inspektionen är främst att se hur de åtgärder som vi förordade har påverkat utredningsarbetet, säger vice överåklagare Birgitta Fernqvist som leder Åklagarmyndighetens inspektionsgrupp. Inspektionen kommer att ske i fyra län - Dalarna, Södermanland, Västra Götaland och Gävleborg - och omfatta cirka 80 ärenden om våldtäkt och grov våldtäkt där offret är över 15 år. - Vi är intresserade av att se om de påpekanden som gjordes vid förra inspektionen har beaktats. Ett led i vårt kvalitetsarbete är ju att resultatet av inspektionerna tas om hand i verksamheten, säger länspolismästare Seppo Wuori, som leder Rikspolisstyrelsens inspektionsgrupp.

    Läs mer