Aktuella pressmeddelanden

Juli

 • Rätt bidrag till rätt person

  "Rätt bidrag till rätt person" är huvudmålet för den delegation bestående av 18 myndigheter som leds av Björn Blomqvist, överåklagare på Åklagarmyndighetens Riksenhet mot korruption.

  Läs mer

  "Rätt bidrag till rätt person" är huvudmålet för den delegation bestående av 18 myndigheter som leds av Björn Blomqvist, överåklagare på Åklagarmyndighetens Riksenhet mot korruption.

  Myndigheterna har tidigare använt egna definitioner på något som allmänt har kallats fusk, förklarar Björn Blomqvist. Detta medför inte bara problem i samarbetet och i riskanalysen utan tar också bort en del av allvaret. Är det brott ska man kalla det brott, beror de felaktiga utbetalningarna på andra omständigheter är det viktigt att man inte stirrar sig blind på "fusket". Delegationen för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen (FUT-delegationen) inrättades av finansministern hösten 2005. Arbetet är inriktat på tre grundläggande områden. För det första, att förebygga felaktigheter. Här arbetar man mot att ta fram en myndighetsgemensam syn på hur felaktiga betalningar ser ut och identifiera risker. För det andra, att beräkna hur omfattande de felaktiga utbetalningarna är och vad de beror på. Och slutligen, öka samverkan genom att lyfta fram goda exempel på hur samverkan mellan myndigheter kan spara in tid och öka kvaliteten i beslutsunderlaget. - I Sverige utbetalas årligen mer än 530 miljarder i bidrag per år. Om myndigheter som betalar ut bidrag samarbetar bättre med polis och åklagare kan man spara tid, inte bara genom att få bättre kvalitet på besluten och förhindra felaktiga utbetalningar utan också effektivare utredningar vilket spar tid och kraft för åklagarna, säger Björn Blomqvist. Han fortsätter med att dra paralleller med ett projekt som bedrivits mellan försäkringskassan, polis och åklagare i Västerås. - När man beskrev projektet för mig slogs jag av tre saker. Vilken central roll åklagarna och inte minst chefsåklagarna har för en praktisk och faktisk utveckling, att det handlade om att gå från samverkan till samarbete och vad enkla medel kunde ge både snabba och, som det ser ut, bra resultat. En utvärdering är ännu inte klar, men mönstret är klart. Resultatet har blivit fler anmälningar, bättre kvalitet i hanteringen av ärendena, kortare handläggningstider och fler utdömda straff - utan att arbetsbördan för åklagarna ökat. - Detta är ett gott exempel som jag har hört flera inte bara kommer att ta efter utan också utveckla och förbättra. Här har också den nya organisationen med Utvecklingscentrum en viktig roll att fylla - inte minst för att följa upp alla initiativ. Jag vet att det pågår ett arbete där också. Bakgrund Hösten 2005 inrättade regeringen delegationen för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen, FUT-delegationen. Delegationen består, förutom av ordförande och ett sekretariat, av företrädare från 18 myndigheter. Alla som på något sätt betalar ut bidrag eller ingår i rättskedjan är med. Bland annat ingår Försäkringskassan, A-kassorna, AMS, CSN, Skatteverket, Integrationsverket, BRÅ, Ekobrottsmyndigheten, polis, åklagare, kommuner, länsstyrelser, Statskontoret med flera.

  Läs mer