Aktuella pressmeddelanden

Juli

 • Åklagaren kommenterar beslutet att Stockholms tingsrätt har beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad.

  Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott, olaga tvång samt två fall av sexuellt ofredande.Julian Assange har möjlighet att överklaga häktningsbeslutet till Svea Hovrätt. - Julian Assange har hållit sig undan rättvisan genom att ta sin tillflykt till Ecuadors ambassad. Min inställning har varit, och är fortfarande, att han behöver vara tillgänglig i Sverige för återstående utredningsåtgärder och eventuell rättegång för de brott han misstänks ha begått i Sverige i augusti 2010, säger överåklagare Marianne Ny.

  Läs mer
 • Ingen förundersökning mot domaren i Högsbymålet

  Vice riksåklagaren har beslutat att inte inleda förundersökning i ärendet där en domare i Kalmar anmälts för grovt barnpornografibrott. Befattning med materialet utgör ingen brottslig handling om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

  Läs mer

  Vice riksåklagaren har beslutat att inte inleda förundersökning i ärendet där en domare i Kalmar anmälts för grovt barnpornografibrott. Befattning med materialet utgör ingen brottslig handling om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

  - Det har varit försvarligt att filma i den här situationen, och det är också en situation som lagstiftaren tänkt sig ska tillåtas när man formulerat lagtexten, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp. Enligt anmälan från Rikskriminalpolisen har domaren i det nu aktuella ärendet vid huvudförhandlingen med hjälp av tingsrättens tekniska utrustning spelat in Rikskriminalpolisens presentation av de sexuella övergreppen och därmed producerat nytt barnpornografiskt material som finns tillgängligt i tingsrättens datasystem. Detta innebär att tingsrättens personal har tillgång till materialet och att det finns en risk för spridning av det. Straffbestämmelserna om barnpornografibrott och grovt barnpornografibrott återfinns i 16 kap. brottsbalken. Där står också att innehav inte ska utgöra brott om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Uppgifterna i ärendet ger mot denna bakgrund inte anledning att anta att grovt barnpornografibrott eller något annat brott som hör under allmänt åtal har förövats. Förundersökning ska därför inte inledas, skriver vice riksåklagaren i beslutet.

  Läs mer
 • Presskonferensen äger rum hos Stockholmspolisen, Kungsholmsgatan 45.

  Observera att åklagarna inte kommer att ge enskilda intervjuer efter presskonferensen. Press conference Wednesday 16 July The press conference will be held at the Stockholm County Police, Kungsholmsgatan 45.Please note that the prosecutors will not give individual interviews after the press conference.

  Läs mer
 • Inbjudan till presskonferens

  Efter häktningsförhandlingen mot Julian Assange onsdag den 16 juli hålls en presskonferens. Medverkar gör överåklagare Marianne Ny och vice chefsåklagare Ingrid Isgren.

  Läs mer

  Efter häktningsförhandlingen mot Julian Assange onsdag den 16 juli hålls en presskonferens. Medverkar gör överåklagare Marianne Ny och vice chefsåklagare Ingrid Isgren.

  Plats: Stockholmspolisen, Kungsholmen, lokal meddelas senare.Tid: Onsdag den 16 juli, klockan 16 (preliminärt). Anmälan/ackreditering: Anmälan från enskilda journalister kan tyvärr inte beaktas, eftersom antalet platser är begränsat. Anmälan görs redaktionsvis till [email protected] senast klockan 9.00 onsdag den 16 juli. Ange namn på medverkande journalister. Observera att åklagarna inte kommer att ge enskilda intervjuer efter presskonferensen.

  Läs mer
 • Åtal för bombhot i Stockholm

  Den man som den 19 juni bland annat påstod sig ha placerat ut bomber i Stockholm åtalas för olaga hot, grovt brott och falskt larm, grovt brott.

  Läs mer

  Den man som den 19 juni bland annat påstod sig ha placerat ut bomber i Stockholm åtalas för olaga hot, grovt brott och falskt larm, grovt brott.

  Mannen har erkänt brotten. Rättegången äger rum den 22 juli. Vice chefsåklagare Pär Andersson är tillgänglig på telefon kl. 11-13 tisdag den 8 juli.

  Läs mer
 • Mot bakgrund av att Julian Assanges advokater inkommit med en begäran till Stockholms tingsrätt att det svenska häktningsbeslutet mot deras klient ska hävas, har åklagarna i dag svarat tingsrätten i ett skriftligt yttrande.

  I svaret till tingsrätten skriver åklagarna att de inte påkallar förhandling men att de inte har någon erinran mot att en sådan hålls. I övrigt bestrider de att det finns skäl att häva häktningsbeslutet och gör gällande att det fortfarandefinns sannolika skäl för de brottsmisstankar han häktats för och att flyktfaran består. Yttrandet bifogas i sin helhet. Ingen ytterligare information om ärendets fortsatta handläggning kan ännu lämnas. Länk till yttrandet (PDF)

  Läs mer
 • Chefsåklagare vid Riksenheten för polismål har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen om vållande till annans död samt misstänkt tjänstefel i samband med att en man sköts till döds vid ett polisingripande i Husby den 13 maj 2013.

  Ett tidigare beslut att lägga ner förundersökningen hade begärts överprövat. - Jag delar chefsåklagaren Eva Finnés bedömning att det dödande skottet har avlossats i nödvärn. Vad det gäller frågan om att någon polisman eventuellt gjort sig skyldig till tjänstefel i samband med händelsen har jag kommit fram till att så inte är fallet. Förundersökningen läggs därför ned i sin helhet eftersom det inte längre finns anledning att anta att något brott under allmänt åtal har förövats, skriver chefsåklagare Pär G Lindell vid Riksenheten för polismål i sitt beslut. Bakgrund Den 13 maj 2013 sköts en man till döds av en polis i samband med ett ingripande i Husby i norra Stockholm. En förundersökning gällande vållande till annans död inleddes av chefsåklagare Eva Finné vid Riksenheten för polismål. Förundersökningen lades ner den 7 augusti 2013. Överprövning av beslutet begärdes, vilket beviljades av Utvecklingscentrum i Malmö den 25 oktober 2013. Förundersökningen återupptogs gällande vållande till annans död samt skulle även omfatta misstanke om tjänstefel. Ärendet överlämnades därefter till Riksenheten för polismål för fortsatt handläggning. Till förundersökningsledare utsågs chefsåklagare Pär G Lindell.

  Läs mer