Aktuella pressmeddelanden

September

 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om ett rån där gärningsmannen knivhuggit offret ska bedömas som grovt rån.

  En person åtalades för grovt rån för att tillsammans med annan gärningsman, genom att hugga måläganden med kniv i ryggen, magen och bröstet samt ena armen och hota om ytterligare knivvåld, ha stulit målsägandens klocka och armband. Av huggen orsakades sårskador och blödning. Den tilltalade dömdes av hovrätten för rån av normalgraden och påföljden för rånet och viss annan brottslighet bestämdes till fängelse i tre år. Hovrätten bedömde att straffvärdet för rånet motsvarade fängelse i två och ett halvt år. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och vill att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för grovt rån samt döma ut ett väsentligt längre fängelsestraff. Minimistraffet för grovt rån är fängelse i fyra år. - Det är viktigt att Högsta domstolen preciserar och vidareutvecklar sin praxis när det gäller under vilka omständigheter ett rån som begås genom knivvåld ska bedömas som grovt rån, då rångärningar av det slag som är aktuellt i det här målet inte är ovanliga, säger riksåklagarens byråchef Hedvig Trost. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

  Läs mer
 • Inbjudan till pressträff i Stockholm

  På onsdag den 1 oktober väcker åklagare i Stockholm åtal mot en person misstänkt för flera grova brott i ett uppmärksammat groomingärende. Med anledning av åtalet bjuder Åklagarmyndigheten och Rikskriminalpolisen in till en pressträff i Stockholm.

  Läs mer

  På onsdag den 1 oktober väcker åklagare i Stockholm åtal mot en person misstänkt för flera grova brott i ett uppmärksammat groomingärende. Med anledning av åtalet bjuder Åklagarmyndigheten och Rikskriminalpolisen in till en pressträff i Stockholm.

  Målet omfattar 68 stycken brottsoffer i åldrarna11-20 år. Brottsrubriceringarna i åtalet gäller grovt sexuellt tvång (även försök), grovt sexuellt övergrepp mot barn (även försök), grovt utnyttjade av barn för sexuell posering (även försök), sexuellt ofredande, grovt förtal (även normalgraden) samt barnpornografibrott (framställan). På pressträffen medverkar kammaråklagare Emelie Källfelt, Norrorts åklagarkammare, och Björn Sellström, chef för Rikskriminalpolisens gruppmot sexuella övergrepp mot barn. Det kommer att ges tillfälle för enskilda intervjuer. Tid: Onsdag den 1 oktober klockan 11.00 Plats: Rikskriminalpolisens lokaler, Polhemsgatan 30, Stockholm Obs! Medtag presslegitimation. Övrig information I samband med pressträffen finns stämningsansökan att tillgå för ett antal av åtalspunkterna.

  Läs mer
 • Yttrande till Svea hovrätt i häktningsfråga

  Åklagarna har i dag svarat hovrätten mot bakgrund av advokaternas överklagan av häktningsbeslutet mot Julian Assange. I sitt skriftliga yttrande bestrider åklagarna begäran om att hovrätten ska häva beslutet om häktning i sin frånvaro.

  Läs mer

  Åklagarna har i dag svarat hovrätten mot bakgrund av advokaternas överklagan av häktningsbeslutet mot Julian Assange. I sitt skriftliga yttrande bestrider åklagarna begäran om att hovrätten ska häva beslutet om häktning i sin frånvaro.

  Överåklagare Marianne Ny och vice chefsåklagare Ingrid Isgren skriver i sitt yttrande till hovrätten att det fortfarande finns sannolika skäl för de gärningar som Julian Assange är häktad för och att flyktfaran kvarstår oförminskad. Åklagarnas uppfattning är att det saknas skäl att hålla en muntlig häktningsförhandling i hovrätten. Häktningsförhandling i tingsrätten hölls den 16 juli i år. Rätten beslutade då att Julian Assange ska vara fortsatt häktad, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott, olaga tvång samt två fall av sexuellt ofredande. Yttrandet till Svea hovrätt bifogas i sin helhet. Ingen ytterligare information om ärendets fortsatta handläggning kan ännu lämnas.

  Läs mer
 • I ett nytt beslut hänvisar Högsta domstolen till en dom från 2004, där en man dömdes för framkallande av fara för annan.

  Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål där riksåklagaren tidigare överklagat en friande hovrättsdom om en hiv-smittad man som haft oskyddade samlag med flera kvinnor (framkallande av fara för annan). Mannen stod under behandling för hiv-smittan och ingen av kvinnorna smittades av hiv. Högsta domstolen meddelar bara prövningstillstånd om en prövning är viktig för ledning av rättstillämpningen. I beslutet hänvisar Högsta domstolen till en dom som man meddelade år 2004 (NJA 2004 s. 176). Omständigheterna i den äldre domen liknade dem i det nu aktuella målet. En hiv-smittad person, som stod under behandling, hade haft oskyddade samlag med flera olika personer. Ingen av personerna blev smittad av hiv. I den äldre domen fann Högsta domstolen att samlag utan kondom är en riskfaktor för smittspridning och att det förelåg fara för att hiv-smitta skulle överföras vid de oskyddade samlagen, trots att den tilltalade stod under behandling med s.k. bromsmediciner. Den tilltalade dömdes därför för framkallande av fara för annan. Högsta domstolens beslut innebär att hovrättens friande dom inte kan anses vägledande. I stället är Högsta domstolens dom från 2004 fortfarande vägledande. Rättsläget har alltså inte förändrats.

  Läs mer
 • Åklagaren kommenterar hovrättsdom om misshandel av två kvinnor som bar slöja.

  Hovrätten över Skåne och Blekingen dömer en man till 75 timmars samhällstjänst för misshandel av två kvinnor utanför Skånes universitetssjukhus i augusti 2012. Det är samma påföljd som i tingsrätten, men till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det inte finns någon annan rimligorsak till misshandeln än att kvinnorna bar slöja. - Jag gjorde bedömningen att det fanns ett hatbrottsmotiv bakom misshandeln och hovrätten har gått på min linje. Det är jag nöjd med.Hovrätten har, vid bedömningen av om det är hatbrott, inte bara tittat på gärningsmannens agerande vid själva misshandeln, utan också på hur han agerade efter händelsen, vilket bidrar ytterligare till praxis inom området, säger kammaråklagare Linda Rasmussen.

  Läs mer
 • Häktningsförhandlingen mot den man som misstänks för mordet på en kvinna i Karlskoga i fredags har nu avslutats i Örebro Tingsrätt.

  -Mannen häktades på sannolika skäl misstänkt för mord. Åtal mot honom ska vara väckt senast den 22 september kl 11.00, säger kammaråklagare Christine Chi vid Åklagarkammaren i Örebro.

  Läs mer
 • Häktningsförhandling i dag för mord i Karlskoga

  Klockan 14.00 i dag måndag hålls häktningsförhandling i Örebro Tingsrätt mot den man som sedan i fredags kväll är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mordet på en kvinna i en lägenhet i Karlskoga i fredags.

  Läs mer

  Klockan 14.00 i dag måndag hålls häktningsförhandling i Örebro Tingsrätt mot den man som sedan i fredags kväll är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mordet på en kvinna i en lägenhet i Karlskoga i fredags.

  Enligt åklagarens häktningsframställan ska mannen begäras häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Förundersökningsledare är kammaråklagare Christine Chi vid Åklagarkammaren i Örebro. Åklagaren kommer att finnas tillgänglig för kommentarer på plats vid tingsrätten direkt efter avslutad häktningsförhandling.

  Läs mer
 • Svea hovrätt har i dag dömt 17 tilltalade i det så kallade Södertäljenätverket. I allt väsentligt fastställer hovrätten de tidigare tingsrättsdomarna.

  Sammanlagt 16personer döms till fängelsestraff, alltifrån fängelse på livstid till fängelse på ett år.Tingsrättens dom om huvudmannens ansvar för anstiftan till mord i tre fall fastställdes. Livstidsstraffet mot honom står fast. De två ungdomar som friades i tingsrätten från inblandning i dubbelmordet pga. bristande uppsåt har fällts för medhjälp till mord i hovrätten. - Vi kan konstatera att även hovrätten på många sätt har gått på vår linje, bland annat när det gäller resonemangen kring ett kriminellt nätverk och vad gäller motiven för morden, säger kammaråklagare Björn Frithiof vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. - Det är också glädjande att hovrätten, till skillnad från tingsrätterna, dömer för flera fall av utpressning och alltså bifaller åtalet även i den delen. Detta är tredje domen i ärendet, eftersom rättegången i tingsrätten fick tas om. - Oavsett utgången i målet kan man konstatera att häktningstiderna blivit alldeles för långa. Ska vi kunna lagföra den här typen av organiserad brottslighet i någon större omfattning, utan att utsätta de misstänkta för långa häktningstider med restriktioner, måste man enligt min uppfattning se över dagens processordning som utarbetades under de förhållanden som rådde under 1930-talet, säger Björn Frithiof. BakgrundInsatsen mot det kriminella nätverket i Södertälje påbörjades i nuvarande omfattning i april 2010 efter beslut i det Nationella operativa rådet. I november 2011 lämnades åtal in till Södertälje tingsrätt mot 17 personer. Under tiden som den första rättegången pågick, våren 2012, åtalades ytterligare tre personer för liknande brott. Åtalspunkterna var bland annat mord, dubbelmord, grov utpressning, människorov och grovt rån. Den5 oktober 2012 undanröjde Svea hovrätt tingsrättens dom på grund av att man ansett att en nämndeman varit jävig. Rättegången kom därför att tas om. Den andra tingsrättsförhandlingen pågick i 72 dagar mellan den 8 november 2012 och 19 juni 2013. Hovrättsförhandlingarna har ägt rum mellan 18 november 2013 och 11 juni 2014 Förundersökningen och rättegångarna har varit en av de mest omfattande som hållits i Sverige. Förundersökningsmaterialet består av ca 20 000 sidor. Cirka 1 300 förhör har hållits.

  Läs mer