Handläggning av återupptagen förundersökning

Publicerad: 2017-05-17 14:01:00

I förra veckan fattades beslut att återuppta den nedlagda förundersökningen om Arvikaärendet från 1998. Förundersökningsledare är chefsåklagare Niclas Wargren på Åklagarkammaren i Karlstad. Utredningsarbetet är påbörjat och kommer att ta tid.

- Sedan förundersökningen återupptogs den 8 maj har jag fattat beslut att inleda två utredningar enligt 31 § lagen om unga lagöverträdare, en var för de bröder som via ombud har begärt att förundersökningen återupptas. Båda var under femton år vid tiden för brottet och detta regelverk är det enda där utredning av personer under 15 år som är inblandade i brott kan utredas, säger Niclas Wargren.

Två advokater har utsetts till juridiska biträden för bröderna. Två andra advokater har förordnats till målsägandebiträden, en för vardera förälder till den avlidne pojken.

En utredningsgrupp har satts ihop inom polisen med fyra utredare. Arbetet i den återupptagna förundersökningen bedrivs inledningsvis till stor del i form av inläsning av det tidigare materialet. Det arbetet kommer att pågå under en längre tid. Utöver det pågår även arbete i form av bland annat vissa förhör.

- Jag bedömer att det varken är möjligt eller lämpligt med ett snabbt beslut. Beslut kommer att fattas tidigast i höst. På grund av den förundersökningssekretess som råder kommer jag i nuläget inte att lämna några ytterligare kommentarer om vilka åtgärder som vidtas i förundersökningen. Jag kommer inte heller att finnas tillgänglig för några kommentarer angående den programserie som avslutas på SVT i kväll, säger Niclas Wargren.

Pressbilder

Presstjänsten

010-562 50 20